همه چیز درباره اکراه و اضطرار از منظر قانون

اکراه در قانون مدنی در مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ مورد بحث قرار گرفته است. دکتر کاتوزیان در تعریف اکراه گفته است اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی اسـت کـه بـه که منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل ،حقوقی وارد میشود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد. اکراه از موارد عیوب اراده به شمار میآید و موجب عدم نفوذ معامله است و نه بطلان؛


آخرین مطالب

نکات کاربردی تامین خواسته

نکات کاربردی تامین خواسته

مواد ۱۰۸ الی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی به تأمین خواسته اختصاص دارد.تأمین خواسته به معنی در امنیت قرار دادن خواسته دعوی به منظور سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوی میباشد، اصولاً تأمین خواسته تنها در دعاوی مالی جریان دارد چرا که ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م در بیان اقسام تأمین بیان می:دارد تأمین در

نکات کاربردی اعسار+رای وحدت رویه

نکات کاربردی اعسار+رای وحدت رویه

مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی به اعسار» مــی پـردازد و قانون اعسار مصوب ۱۳۱٣/٩/٢٠ قانون خاص در زمینه اعسار میباشد. اعسار دو گونه است: اعسار از پرداخت هزینه دادرسیاعسار از پرداخت محکوم به معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به آن بـه طـورموقت

در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مواد ۱۰۹ الی ۱۳۵ قانون مدنی به احکام» و آثار املاک نسبت به املاک «مجاور» اختصاص دارد اصل بر اشتراک دیوار بین دو ملک است مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد صاحب دیوار میتواند از إذن خود راجع به نهادن سر تیر بر روی دیوار رجوع کند مگر اینکه به وجه

نگارش تخصصی اوراق قضایی
این متن به زبان محاوره تنظیم شده است

نگارش تخصصی اوراق قضایی

دوستان عزیز و ارجمند سلام به جهت سهولت در متن زیر به صورت ساده و محاوره ای تقدیم حضور عزیزان گردیده است.
الزام به تنظیم سند رسمی
نکات کاربردی الزام به تنظیم رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی معامله طرفین بار تنظیم سند رسمی از متفرعات و لوازم و نتایجی است که به موجب عرف و عادت بار میشود و متعاملین را به اجرای آن ملزم مینماید لذا در رسیدگی به این دعوا - الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول - دو امر اساسی باید وجود داشته باشد
استخدام وکیل متخصص از سراسر ایران و مزایای مشاوره حقوقی آنلاین چیست؟
جذب همکار وکیل وقتشه افتخار بدهید همکاری کنیم

استخدام وکیل متخصص از سراسر ایران و مزایای مشاوره حقوقی آنلاین چیست؟

در مطلب زیر همه چیز درباره استخدام همکار به صورت غیر حضوری و شرایط  متقاضیان استخدام در سایت حقوقی اتهام و مزایای مشاوره حقوقی و استفاده از خدمات حقوقی آنلاین توسط کاربران سایت و اینکه چرا باید کاربر از سایت ما مشاوره بگیره توضیح داده شده است: